Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2015

Column: Ongeloof

Met de recente aanslagen in Parijs in het achterhoofd laat ik mijn gedachten de vrije loop. Want de grote vraag is natuurlijk wat deze mensen bezielt om uit naam van Allah onschuldige mensen af te slachten. Zijn dan alle moslims een potentieel gevaar? Nee, natuurlijk niet. Het is een kleine groep waanzinnigen. Maar waarom?

Mijn conclusie is dat de ene mens zich verheven voelt boven de andere mens. Dit fenomeen bestaat al sinds mensenheugenis. Al sinds de prehistorie zijn er oorlogen over grond en jachtgebieden. Later kwamen geld en godsdienst erbij als redenen om ┬áde strijd aan te gaan. Wie een beetje opgelet heeft tijdens de geschiedenislessen kan zich waarschijnlijk het verhaal van de kruistochten herinneren. Het doel van deze tochten was het “ware geloof” te brengen naar heidense volkeren. Wie zich niet wilde bekeren wachtte een afschuwelijke dood. Tot voor kort kon een katholiek niet met een protestant trouwen, want ‘twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen’! Zelfs heden ten dage zijn er in Noord-Ierland spanningen tussen deze groepen. Wie heeft nooit gehoord van de jodenvervolging in de tweede Wereldoorlog? En nu IS, die zijn kans schoon zag om van de chaos gebruik te maken en een kalifaat te stichten.

Zoals katholieken zich verheven voelden boven protestanten en vice versa, voelen moslimextremisten zich superieur t.o.v. andersgelovigen. Met de bijbel, de Koran of de Thora in de hand worden verschrikkelijke daden vergoelijkt. Zijn wij dan echt zo verschillend? Nee. Genetisch gezien behoren wij allen tot dezelfde familie, homo sapiens. Zelfs onze geloven verschillen nauwelijks van elkaar. Het verschil is de interpretatie. De vorming van de geest is afhankelijk van een aantal omstandigheden. Erfelijkheid en omgevingsfactoren zijn daarvan de belangrijkste. Wanneer je opgroeit in een welvarend land als het onze heb je geluk (hoewel het dan ook wel eens mis gaat). Maar groei je op in een land dat in puin ligt, wanneer je nooit zeker weet of je morgen nog een huis hebt of te eten, is de enige zekerheid die je hebt je geloof. We verschillen niet zoveel van elkaar. Ieder mensenleven is even waardevol. Iedere baby die geboren wordt verdient het op te groeien in liefde en veiligheid. Ieder kind heeft recht op onderwijs om zich te ontplooien. Wij mogen qua uiterlijkheden en overtuigingen niet allen gelijk zijn, maar we zijn nooit superieur of minderwaardig aan elkaar. We zijn gelijkwaardig!