Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 maart 2016

Privacy-rapport Rekenkamercommissie

Privacy in het sociaal domein
In de raadsvergadering van 8 maart heeft de gemeenteraad het Privacyrapport van de rekenkamercommissie besproken. Op aandringen van onze fractie is dit het eerste onderwerp geweest waar de nieuwe Losserse rekenkamercommissie onder leiding van Frans Willeme zich over heeft gebogen. Het rapport concludeert dat zaken met betrekking tot privacy nu onbewust goed gaan in de gemeente Losser, maar dat handelingen vastgelegd horen te worden in protocollen en een overkoepelend privacy-beleid.

Motie D66
Het college nam bijna alle aanbevelingen over van het heldere rapport. Desondanks zagen we, door de magere beantwoording van onze vragen tijdens de eerdere commissievergadering, de noodzaak om een motie in te dienen. De motie die werd ingediend door D66 Losser wordt er geregeld dat afdelingen die dezelfde informatie onder ogen zien, ook gaan werken volgens eenzelfde protocol. Zo zou de afdeling Financiën, die de (gedetailleerde) rekeningen onder ogen krijgt van de afdeling Werk en Inkomen, volgens dezelfde privacyrichtlijnen moeten werken. Waar een toezegging van het college in de commissievergadering nog op zich liet wachten, werd tijdens de raadsvergadering toegezegd dat de motie uitgevoerd zal worden.