Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 maart 2019

Nabeschouwing – Veel eensgezindheid in de Raad

Nabeschouwing Raadsvergadering 12 maart 2019

Uit nagenoeg alle agendapunten sprak een goede saamhorigheid in de Losserse politiek.  Op één agendapunt na, werden ze allen unaniem aangenomen. Natuurlijk was in het debat hierover wel enig verschil in opvatting merkbaar maar dit waren slechts kleine verschillen die passen bij de partijen.
We zijn blij dat er middels een motie ook extra aandacht komt voor drugspreventie. Het is belangrijk dat onze inwoners weten wat de gevolgen zijn van het gebruik van harddrugs voor de gezondheid en leefomgeving.
 
Wonen aan het Dinkeldal gaf meer aanleiding tot discussie.
D66 Losser heeft vanwege twee redenen tegen dit plan gestemd.
 
Het beeldkwaliteitsplan van de architect gaat uit van woningen met twee woonlagen – begane grond + verdieping. In het bestemmingsplan wordt het echter mogelijk gemaakt om woningen te bouwen met drie verdiepingen tot 10 meter hoogte met platte daken.
 
Wij zijn van mening dat het bouwen van 30 zeer grote woningen aan de rand van het dorp niet past in de omgeving. Waar omliggende woningen een enigszins gemiddelde afmeting hebben gaat het bij dit nieuwe plan om woningen die minsten drie maal zo groot zijn. Rechthoekige blokken tot 10 meter hoogte met een inhoud van 1500m3
 
Wij hebben nog geprobeerd om de bouwhoogte te verlagen naar maximaal 8 meter maar kregen hier geen meerderheid voor.