Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 april 2019

Nabeschouwing Raad 9 april

Voor de toekomst….

Zonneveldenbeleid

De raad heeft unaniem ingestemd met het zonneveldenbeleid voor Noordoost-Twente. Het voordeel van één beleid voor de hele regio is dat projectontwikkelaars niet de kans krijgen om gemeenten tegen elkaar uit te spelen. In alle gemeenten worden dezelfde afspraken gehanteerd. Wél kan de raad per projectvoorstel aanvullende eisen stellen in haar “verklaring van geen bedenkingen”. Je kunt dan denken aan extra investeren in de groene omgeving of extra voorwaarden voor participatie met belanghebbenden.

 

Kerkstraat 30

Het bestemmingsplan voor appartementen aan de kerkstraat gaf ook weinig discussie. Eindelijk komen er meer woningen voor starters en senioren. Dit houdt ons centrum levendig en toekomstbestendig.

 

Parkeerkosten MST

Parkeren voor bezoekers van het MST in Enschede is duurder geworden. Enerzijds doordat de gemeente Enschede de parkeertarieven heeft verhoogd, anderzijds doordat het budget wat het MST heeft om korting te geven op dit tarief ruimschoots overschreden wordt. De korting per kaartje wordt daarom lager.

Natuurlijk hebben wij hierover contact gehad met onze Enschedese collega’s. Helaas is er in de Enschedese raad geen steun voor het verlagen van de parkeertarieven.

Wist u dat parkeren bij MST Oldenzaal nog steeds gratis is? Maakt u hier dus vooral gebruik van. Daarnaast bent u niet verplicht om naar Enschede te gaan. Ook Hengelo en Almelo heeft prima ziekenhuizen. En met de drukte in Enschede is er weinig extra reistijd.