Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juni 2019

Nabeschouwing Raad van 11 juni 2019

Woningbouw Beuningen

Eindelijk kan er gebouwd gaan worden in Beuningen. Een kleine uitbreiding met 12 woningen vergroot de leefbaarheid in Beuningen. Het biedt nieuwe kansen voor Beuningers om ook in het dorp te blijven wonen.

Cultuurvisie

Ook belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente is een gezond cultureel klimaat. Diverse verenigingen zetten zich op verschillende manieren in voor Losser en haar inwoners. Om hier voor de toekomst meer richting aan te geven is er een visiedocument vastgesteld. Een stip op de horizon voor cultureel Losser.

Verhogen starterslening

Door het verhogen van de starterslening hebben we kans dat ook de minder courante woningen sneller verkocht gaan worden zodat er voldoende doorstroming is op de woningmarkt. Voor nieuwbouw kunnen we ons dan richten op waar in Losser vraag naar is: appartementen voor jongeren en ouderen voor redelijke prijzen.

Woningbouw Frederiksstraat

Op de hoek met de Gronausestraat wordt nu woningbouw mogelijk gemaakt.Geeft dit belemmeringen voor de al bestaande onderneming aan de Kerkstraat?

In de loop der jaren is de wetgeving op het gebied van overlast veranderd. Wat vroeger een normale situatie was is tegenwoordig niet persé ook geaccepteerd. Bedrijven moeten zich aanpassen aan nieuwe regelgeving.

Het dichtstbijzijnde woonpand is maatgevend voor de overlast. Dat is in dit geval niet de nieuw te ontwikkelen woning. Wat ons betreft is er daarom geen belemmering om de ontwikkeling door te laten gaan.
Wel zijn we van mening dat de uitstraling van de woning moet passen binnen de kaders van de welstandsnota.

En als er dan een uitzondering wordt gemaakt, dat deze voldoende wordt toegelicht. Juist deze toelichting ontbreekt bij dit raadsvoorstel. Daarom hebben wij ook ingestemd met het aanhouden van dit voorstel zodat er een betere onderbouwing bij komt. In het najaar komt dit voorstel terug op de agenda.