Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juli 2019

Klimaatboom voor elke Lossernaar

Hoewel Losser al een groene gemeente is wil D66 Losser op korte termijn 22.500 extra bomen in de gemeente.

Met de huidige weersomstandigheden zie je een ware run op airco’s terwijl één boom net zoveel verkoeling geeft als tien airco’s.

Daarnaast heeft D66 tijdens de behandeling van de voorjaarsnota al aandacht gevraagd voor ‘landschapspijn’ – het niet meer herkennen van ons typisch Twentse landschap door schaalvergroting in de landbouw en het kappen van houtwallen. Ook de verdergaande verstening van onze leefomgeving werkt hier aan mee.

Door het planten van 22.500 extra bomen in Losser houden we Losser koel én aantrekkelijk voor het toerisme die is goed voor 10% van de Losserse banen.

De bomen kunnen geplant worden op de diverse groenstroken en overige percelen die Losser in haar bezit heeft. Daarnaast kunnen inwoners natuurlijk ook een steentje bijdragen door zelf een boom in de tuin te planten of door een boom te sponsoren.

De eerstvolgende raadsvergadering komt D66 met een motie hierover