Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Rondvragen Commissie Ruimte 26 maart ’19

Verlichting fietspad N731 / Hoofdstraat

Wij krijgen meerdere opmerkingen over de slechte verlichting van dit fietspad.
Aangezien het fietspad ook van de provinciale weg gescheiden is door een strook met hoog groen geeft dit een gevoel van onveiligheid.

  • Ziet het college mogelijkheden om het veiligheidsgevoel voor gebruikers van dit fietspad te verbeteren?

Bezwaartermijnen bij gemeentelijke besluiten

Wekelijks wordt er, zowel op de website van de gemeente als in “de Week van Losser”, een overzicht gepubliceerd met besluiten waarop eventueel bezwaar mogelijk is.

Vaak kennen deze bezwaren een termijn van 6 weken:

“Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.”

Bij veel besluiten komt de werkelijke publicatiedatum op de website en in “De Week van Losser” niet overeen met de in het besluit genoemde publicatiedatum. In veel gevallen ligt de genoemde beslissingsdatum een week voor de werkelijke openbare publicatie van dit besluit, in enkele gevallen zelfs twee weken eerder.

  • Vanaf welke datum gaat de bezwaartermijn in?
    Is dat de datum van de openbare publicatiedatum of de in het besluit genoemde publicatiedatum?

In het geval van het laatste:

  • Waarom vind publicatie later plaats?
  • Hoe kunnen belanghebbenden eerder dan de openbare publicatiedatum kennis nemen van een genomen besluit?
  • Wordt het recht om bezwaar te maken zo niet aangetast?
    Immers, je kunt pas bezwaar maken vanaf het moment dat je weet dat er een beslissing is genomen waar je het niet mee eens bent…
  • Ziet het college mogelijkheden om dit zodanig aan te passen dat alle belanghebbenden de mogelijkheid hebben om de volledige bezwaartermijn te kunnen gebruiken?

(bijvoorbeeld door besluiten direct op de website te plaatsen in plaats van te wachten totdat de editie “De Week van Losser” gepubliceerd is.

Gepubliceerd op 26-03-2019 - Laatst gewijzigd op 26-03-2019