Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Het verkiezingsprogramma van D66 Losser voor de periode 2018-2022 is hier te bekijken: Programma D66 Losser 2018-2022. Hieronder vind je daarnaast in het kort onze belangrijkste speerpunten.

D66 Losser in het kort

-Kwalitatief onderwijs dichtbij!
Onderwijs dient, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit, zoveel mogelijk in de buurt gerealiseerd worden

-Lokaal = Regionaal
De meeste inwoners van Losser werken buiten onze gemeente.
De economie binnen de regio is daarmee voor Losser minstens net zo belangrijk als de economie binnen de gemeente

-De jeugd van nu is het dorp van morgen!
We willen extra aandacht voor de wensen van jongeren in onze gemeente als het gaat om versterken van de economie en de leefbaarheid in de kernen.

-Duurzame gemeente Losser
Losser is een gemeente met agrarische activiteiten. Wij willen duurzame en schone agrarische bedrijven die aandacht hebben voor ons milieu en dierenwelzijn, alle ruimte bieden zich te handhaven of verder te ontwikkelen. Asbestsanering, zonnepanelen, mestvergisters, biogas, luchtwassers zijn daarbij sleutelwoorden.

-Niet zorgen voor maar zorgen dat
Voor D66 is het geen vraag óf de bewoner participeert, maar hóe.
De ontwikkeling hiernaartoe begint bij inwoners zelf, die zich inzetten voor hun straat, voor cultuur, voor hun sportvereniging, voor hun medemens of voor de publieke zaak.

-Hondenbelasting omlaag
D66 vindt dat de hondenbelasting niet als algemene belasting gebruikt mag worden en hooguit kostendekkend mag zijn voor voorzieningen voor honden.

-Dorpen aan zet
De verschillende dorpen zijn vooral van de inwoners zelf. In toenemende mate willen we hen zelf vragen om actief mee te denken over de manier waarop hun dorpen er in de toekomst uit moeten zien.


Goed werk, goede zorg, goed wonen.
D66 Losser krijgt het voor elkaar!

Gepubliceerd op 15-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018